Παθητικό κάπνισμα

 • Άτομο που αναπνέει καπνό ενώ δεν καπνίζει ο ίδιος αποκαλείται παθητικός καπνιστής, ακούσιος ή έμμεσος καπνιστής.
 • Μη καπνιστές / παθητικοί καπνιστές αναπνέουν τον καπνό από το τσιγάρο που καίγεται και επίσης αυτόν που εκπνέεται από καπνιστή.
 • 85% του καπνού τσιγάρων σε ένα δωμάτιο οφείλεται στην καύση του τσιγάρου και περιέχει υψηλή συγκέντρωση τοξινών.
 • Παθητικοί καπνιστές μπορεί να έχουν άμεσες ενοχλήσεις όπως ερεθισμό στα μάτια, πόνο στο λαιμό και ζαλάδα.
 • Οι παθητικοί καπνιστές εκτίθενται σε αυξημένο κίνδυνο για μια σειρά από ασθένειες που συνδέονται με το κάπνισμα.
 • Σχεδόν τα μισά παιδιά εκτίθενται στο παθητικό κάπνισμα στο σπίτι.
 • Ο παθητικός καπνιστής διατρέχει κίνδυνο μολύνσεων του αναπνευστικού όπως βρογχίτιδα, πνευμονία κλπ.
 • Οι παθητικοί καπνιστές μπορεί να προσβληθούν: 
 1. μείωση της λειτουργίας των πνευμόνων
 2. ανάπτυξη σοβαρών συμπτωμάτων άσθματος
 3. μόλυνση μέσου ωτός
 4. καρδιοαγγειακές βλάβες
 5. προβλήματα συμπεριφοράς
 6. προδιάθεση σε χρόνιες ασθένειες, όπως χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και καρκίνο στους ενήλικες.