Τα συστατικά του τσιγάρου

Τα συστατικά του τσιγάρου

 • Ακετόνη (Ασετόν) Ξεβαφτικό νυχιών
 • Οξικό οξύ Ξύδι
 • Αμμωνία Υγρά καθαρισμού π.χ. για τζάμια, δάπεδα
 • Αρσενικό Δηλητήριο συστατικό των ζιζανιοκτόνων
 • Βενζόλιο Ατμοί πετρελαίου
 • Κάδμιο Μπαταρίες, ατμοί τήξης
 • Μονοξείδιο του άνθρακα Εκπομπές καυσαερίων
 • Τετραχλωράνθρακας Υγρό στεγνού καθαρίσματος
 • DDT Εντομοκτόνο
 • Φορμαλδεΰδη Υγρό βαλσάμωσης
 • Υδρογονάνθρακες Υγρά αυτοκινήτων
 • Υδροκυάνιο Βιομηχανικός ρύπος χρησιμοποιείται στο θάλαμο αερίων στις ΗΠΑ
 • Μόλυβδος Μπαταρίες, ατμοί πετρελαίου
 • Μεθανόλη Καύσιμο πυραύλων
 • Ισοκυανικό μεθύλιο Υπεύθυνο για την οικολογική καταστροφή στο Bhopal
 • Νικοτίνη Εντομοκτόνο
 • Νιτρικό οξύ Εκπομπές από ηλεκτρικούς σταθμούς
 • Πολώνιο - 210 Ραδιενεργό κατάλοιπο
 • Θειικό οξύ Εκπομπές ηλεκτρικών σταθμών
 • Πίσσες Επίστρωση επιφάνειας δρόμων
 • Τολουόλιο Βιομηχανικός διαλύτης
 • Ραδόνιο Ραδιενεργό αέριο


Πηγή: Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία


Η λίστα που ακολουθεί αναφέρει τι περιέχεται σε ένα και μόνο τσιγάρο!

(Δημοσίευση 5 μεγάλων αμερικανικών εταιρειών καπνού προς το Υπουργείο Υγείας των ΗΠΑ)

 • Acetanisole
 • Acetic Acid
 • Acetoin
 • Acetophenone
 • 6-Acetoxydihydrotheaspirane
 • 2-Acetyl-3- Ethylpyrazine
 • 2-Acetyl-5-Methylfuran
 • Acetylpyrazine
 • 2-Acetylpyridine
 • 3-Acetylpyridine
 • 2-Acetylthiazole
 • Aconitic Acid
 • dl-Alanine
 • Alfalfa Extract
 • Allspice Extract,Oleoresin, and Oil
 • Allyl Hexanoate
 • Allyl Ionone
 • Almond Bitter Oil
 • Ambergris Tincture
 • Ammonia
 • Ammonium Bicarbonate
 • Ammonium Hydroxide
 • Ammonium Phosphate Dibasic
 • Ammonium Sulfide
 • Amyl Alcohol
 • Amyl Butyrate
 • Amyl Formate
 • Amyl Octanoate
 • alpha-Amylcinnamaldehyde
 • Amyris Oil
 • trans-Anethole
 • Angelica Root Extract, Oil and Seed Oil
 • Anise
 • Anise Star, Extract and Oils
 • Anisyl Acetate
 • Anisyl Alcohol
 • Anisyl Formate
 • Anisyl Phenylacetate
 • Apple Juice Concentrate, Extract, and Skins
 • Apricot Extract and Juice Concentrate
 • 1-Arginine
 • Asafetida Fluid Extract And Oil
 • Ascorbic Acid
 • 1-Asparagine Monohydrate
 • 1-Aspartic Acid
 • Balsam Peru and Oil
 • Basil Oil
 • Bay Leaf, Oil and Sweet Oil
 • Beeswax White
 • Beet Juice Concentrate
 • Benzaldehyde
 • Benzaldehyde Glyceryl Acetal
 • Benzoic Acid, Benzoin
 • Benzoin Resin
 • Benzophenone
 • Benzyl Alcohol
 • Benzyl Benzoate
 • Benzyl Butyrate
 • Benzyl Cinnamate
 • Benzyl Propionate
 • Benzyl Salicylate
 • Bergamot Oil
 • Bisabolene
 • Black Currant Buds Absolute
 • Borneol
 • Bornyl Acetate
 • Buchu Leaf Oil
 • 1,3-Butanediol
 • 2,3-Butanedione
 • 1-Butanol
 • 2-Butanone
 • 4(2-Butenylidene)-3,5,5-Trimethyl-2-Cyclohexen-1-One
 • Butter, Butter Esters, and Butter Oil
 • Butyl Acetate
 • Butyl Butyrate
 • Butyl Butyryl Lactate
 • Butyl Isovalerate
 • Butyl Phenylacetate
 • Butyl Undecylenate
 • 3-Butylidenephthalide
 • Butyric Acid]
 • Cadinene
 • Caffeine
 • Calcium Carbonate
 • Camphene
 • Cananga Oil
 • Capsicum Oleoresin
 • Caramel Color
 • Caraway Oil
 • Carbon Dioxide
 • Cardamom Oleoresin, Extract, Seed Oil, and Powder
 • Carob Bean and Extract
 • beta-Carotene
 • Carrot Oil
 • Carvacrol
 • 4-Carvomenthenol
 • 1-Carvone
 • beta-Caryophyllene
 • beta-Caryophyllene Oxide
 • Cascarilla Oil and Bark Extract
 • Cassia Bark Oil
 • Cassie Absolute and Oil
 • Castoreum Extract, Tincture and Absolute
 • Cedar Leaf Oil
 • Cedarwood Oil Terpenes and Virginiana
 • Cedrol
 • Celery Seed Extract, Solid, Oil, And Oleoresin
 • Cellulose Fiber
 • Chamomile Flower Oil And Extract
 • Chicory Extract
 • Chocolate
 • Cinnamaldehyde
 • Cinnamic Acid
 • Cinnamon Leaf Oil, Bark Oil, and Extract
 • Cinnamyl Acetate
 • Cinnamyl Alcohol
 • Cinnamyl Cinnamate
 • Cinnamyl Isovalerate
 • Cinnamyl Propionate
 • Citral
 • Citric Acid
 • Citronella Oil
 • dl-Citronellol
 • Citronellyl Butyrate
 • itronellyl Isobutyrate
 • Civet Absolute
 • Clary Oil
 • Clover Tops, Red Solid Extract
 • Cocoa
 • Cocoa Shells, Extract, Distillate And Powder
 • Coconut Oil
 • Coffee
 • Cognac White and Green Oil
 • Copaiba Oil
 • Coriander Extract and Oil
 • Corn Oil
 • Corn Silk
 • Costus Root Oil
 • Cubeb Oil
 • Cuminaldehyde
 • para-Cymene
 • 1-Cysteine
 • Dandelion Root Solid Extract
 • Davana Oil
 • 2-trans, 4-trans-Decadienal
 • delta-Decalactone
 • gamma-Decalactone
 • Decanal
 • Decanoic Acid
 • 1-Decanol
 • 2-Decenal
 • Dehydromenthofurolactone
 • Diethyl Malonate
 • Diethyl Sebacate
 • 2,3-Diethylpyrazine
 • Dihydro Anethole
 • 5,7-Dihydro-2-Methylthieno(3,4-D) Pyrimidine
 • Dill Seed Oil and Extract
 • meta-Dimethoxybenzene
 • para-Dimethoxybenzene
 • 2,6-Dimethoxyphenol
 • Dimethyl Succinate
 • 3,4-Dimethyl-1,2 Cyclopentanedione
 • 3,5- Dimethyl-1,2-Cyclopentanedione
 • 3,7-Dimethyl-1,3,6-Octatriene
 • 4,5-Dimethyl-3-Hydroxy-2,5-Dihydrofuran-2-One
 • 6,10-Dimethyl-5,9-Undecadien-2-One
 • 3,7-Dimethyl-6-Octenoic Acid
 • 2,4 Dimethylacetophenone
 • alpha,para-Dimethylbenzyl Alcohol
 • alpha,alpha-Dimethylphenethyl Acetate
 • alpha,alpha Dimethylphenethyl Butyrate
 • 2,3-Dimethylpyrazine
 • 2,5-Dimethylpyrazine
 • 2,6-Dimethylpyrazine
 • Dimethyltetrahydrobenzofuranone
 • delta-Dodecalactone
 • gamma-Dodecalactone
 • para-Ethoxybenzaldehyde
 • Ethyl 10-Undecenoate
 • Ethyl 2-Methylbutyrate
 • Ethyl Acetate
 • Ethyl Acetoacetate
 • Ethyl Alcohol
 • Ethyl Benzoate
 • Ethyl Butyrate
 • Ethyl Cinnamate
 • Ethyl Decanoate
 • Ethyl Fenchol
 • Ethyl Furoate
 • Ethyl Heptanoate
 • Ethyl Hexanoate
 • Ethyl Isovalerate
 • Ethyl Lactate
 • Ethyl Laurate
 • Ethyl Levulinate
 • Ethyl Maltol
 • Ethyl Methyl Phenylglycidate
 • Ethyl Myristate
 • Ethyl Nonanoate
 • Ethyl Octadecanoate
 • Ethyl Octanoate
 • Ethyl Oleate
 • Ethyl Palmitate
 • Ethyl Phenylacetate
 • Ethyl Propionate
 • Ethyl Salicylate
 • Ethyl trans-2-Butenoate
 • Ethyl Valerate
 • Ethyl Vanillin
 • 2-Ethyl (or Methyl)-(3,5 and 6)-Methoxypyrazine
 • 2-Ethyl-1-Hexanol, 3-Ethyl -2 -Hydroxy-2-Cyclopenten-1-One
 • 2-Ethyl-3, (5 or 6)-Dimethylpyrazine
 • 5-Ethyl-3-Hydroxy-4-Methyl-2(5H)-Furanone
 • 2-Ethyl-3-Methylpyrazine
 • 4-Ethylbenzaldehyde
 • 4-Ethylguaiacol
 • para-Ethylphenol
 • 3-Ethylpyridine
 • Eucalyptol
 • Farnesol
 • D-Fenchone
 • Fennel Sweet Oil
 • Fenugreek, Extract, Resin, and Absolute
 • Fig Juice Concentrate
 • Food Starch Modified
 • Furfuryl Mercaptan
 • 4-(2-Furyl)-3-Buten-2-One
 • Galbanum Oil
 • Genet Absolute
 • Gentian Root Extract
 • Geraniol
 • Geranium Rose Oil
 • Geranyl Acetate
 • Geranyl Butyrate
 • Geranyl Formate
 • Geranyl Isovalerate
 • Geranyl Phenylacetate
 • Ginger Oil and Oleoresin
 • 1-Glutamic Acid
 • 1-Glutamine
 • Glycerol
 • Glycyrrhizin Ammoniated
 • Grape Juice Concentrate
 • Guaiac Wood Oil
 • Guaiacol
 • Guar Gum
 • 2,4-Heptadienal
 • gamma-Heptalactone
 • Heptanoic Acid
 • 2-Heptanone
 • 3-Hepten-2-One
 • 2-Hepten-4-One
 • 4-Heptenal
 • trans -2-Heptenal
 • Heptyl Acetate
 • omega-6-Hexadecenlactone
 • gamma-Hexalactone
 • Hexanal
 • Hexanoic Acid
 • 2-Hexen-1-Ol
 • 3-Hexen-1-Ol
 • cis-3-Hexen-1-Yl Acetate
 • 2-Hexenal
 • 3-Hexenoic Acid
 • trans-2-Hexenoic Acid
 • cis-3-Hexenyl Formate
 • Hexyl 2-Methylbutyrate
 • Hexyl Acetate
 • Hexyl Alcohol
 • Hexyl Phenylacetate
 • 1-Histidine
 • Honey
 • Hops Oil
 • Hydrolyzed Milk Solids
 • Hydrolyzed Plant Proteins
 • 5-Hydroxy-2,4-Decadienoic Acid delta- Lactone
 • 4-Hydroxy-2,5-Dimethyl-3(2H)-Furanone
 • 2-Hydroxy-3,5,5-Trimethyl-2-Cyclohexen-1-One
 • 4-Hydroxy -3-Pentenoic Acid Lactone
 • 2-Hydroxy-4-Methylbenzaldehyde
 • 4-Hydroxybutanoic Acid Lactone
 • Hydroxycitronellal
 • 6-Hydroxydihydrotheaspirane
 • 4-(para-Hydroxyphenyl)-2-Butanone
 • Hyssop Oil
 • Immortelle Absolute and Extract
 • alpha-Ionone
 • beta-Ionone
 • alpha-Irone
 • Isoamyl Acetate
 • Isoamyl Benzoate
 • Isoamyl Butyrate
 • Isoamyl Cinnamate
 • Isoamyl Formate, Isoamyl Hexanoate
 • Isoamyl Isovalerate
 • Isoamyl Octanoate
 • Isoamyl Phenylacetate
 • Isobornyl Acetate
 • Isobutyl Acetate
 • Isobutyl Alcohol
 • Isobutyl Cinnamate
 • Isobutyl Phenylacetate
 • Isobutyl Salicylate
 • 2-Isobutyl-3-Methoxypyrazine
 • alpha-Isobutylphenethyl Alcohol
 • Isobutyraldehyde
 • Isobutyric Acid
 • d,l-Isoleucine
 • alpha-Isomethylionone
 • 2-Isopropylphenol
 • Isovaleric Acid
 • Jasmine Absolute, Concrete and Oil
 • Kola Nut Extract
 • Labdanum Absolute and Oleoresin
 • Lactic Acid
 • Lauric Acid
 • Lauric Aldehyde
 • Lavandin Oil
 • Lavender Oil
 • Lemon Oil and Extract
 • Lemongrass Oil
 • 1-Leucine
 • Levulinic Acid
 • Licorice Root, Fluid, Extract and Powder
 • Lime Oil
 • Linalool
 • Linalool Oxide
 • Linalyl Acetate
 • Linden Flowers
 • Lovage Oil And Extract
 • 1-Lysine]
 • Mace Powder, Extract and Oil
 • Magnesium Carbonate
 • Malic Acid
 • Malt and Malt Extract
 • Maltodextrin
 • Maltol
 • Maltyl Isobutyrate
 • Mandarin Oil
 • Maple Syrup and Concentrate
 • Mate Leaf, Absolute and Oil
 • para-Mentha-8-Thiol-3-One
 • Menthol
 • Menthone
 • Menthyl Acetate
 • dl-Methionine
 • Methoprene
 • 2-Methoxy-4-Methylphenol
 • 2-Methoxy-4-Vinylphenol
 • para-Methoxybenzaldehyde
 • 1-(para-Methoxyphenyl)-1-Penten-3-One
 • 4-(para-Methoxyphenyl)-2-Butanone
 • 1-(para-Methoxyphenyl)-2-Propanone
 • Methoxypyrazine
 • Methyl 2-Furoate
 • Methyl 2-Octynoate
 • Methyl 2-Pyrrolyl Ketone
 • Methyl Anisate
 • Methyl Anthranilate
 • Methyl Benzoate
 • Methyl Cinnamate
 • Methyl Dihydrojasmonate
 • Methyl Ester of Rosin, Partially Hydrogenated
 • Methyl Isovalerate
 • Methyl Linoleate (48%)
 • Methyl Linolenate (52%) Mixture
 • Methyl Naphthyl Ketone
 • Methyl Nicotinate
 • Methyl Phenylacetate
 • Methyl Salicylate
 • Methyl Sulfide
 • 3-Methyl-1-Cyclopentadecanone
 • 4-Methyl-1-Phenyl-2-Pentanone
 • 5-Methyl-2-Phenyl-2-Hexenal
 • 5-Methyl-2-Thiophenecarboxaldehyde
 • 6-Methyl-3,-5-Heptadien-2-One
 • 2-Methyl-3-(para-Isopropylphenyl) Propionaldehyde
 • 5-Methyl-3-Hexen-2-One
 • 1-Methyl-3Methoxy-4-Isopropylbenzene
 • 4-Methyl-3-Pentene-2-One
 • 2-Methyl-4-Phenylbutyraldehyde
 • 6-Methyl-5-Hepten-2-One
 • 4-Methyl-5-Thiazoleethanol
 • 4-Methyl-5-Vinylthiazole
 • Methyl-alpha-Ionone
 • Methyl-trans-2-Butenoic Acid
 • 4-Methylacetophenone
 • para-Methylanisole
 • alpha-Methylbenzyl Acetate
 • alpha-Methylbenzyl Alcohol
 • 2-Methylbutyraldehyde
 • 3-Methylbutyraldehyde
 • 2-Methylbutyric Acid
 • alpha-Methylcinnamaldehyde
 • Methylcyclopentenolone
 • 2-Methylheptanoic Acid
 • 2-Methylhexanoic Acid
 • 3-Methylpentanoic Acid
 • 4-Methylpentanoic Acid
 • 2-Methylpyrazine
 • 5-Methylquinoxaline
 • 2-Methyltetrahydrofuran-3-One
 • (Methylthio)Methylpyrazine (Mixture Of Isomers)
 • 3-Methylthiopropionaldehyde
 • Methyl 3-Methylthiopropionate
 • 2-Methylvaleric Acid
 • Mimosa Absolute and Extract
 • Molasses Extract and Tincture
 • Mountain Maple Solid Extract
 • Mullein Flowers
 • Myristaldehyde
 • Myristic Acid
 • Myrrh Oil
 • beta-Napthyl Ethyl Ether
 • Nerol
 • Neroli Bigarde Oil
 • Nerolidol
 • Nona-2-trans,6-cis-Dienal
 • 2,6-Nonadien-1-Ol
 • gamma-Nonalactone
 • Nonanal
 • Nonanoic Acid
 • Nonanone
 • trans-2-Nonen-1-Ol
 • 2-Nonenal
 • Nonyl Acetate
 • Nutmeg Powder and Oil
 • Oak Chips Extract and Oil
 • Oak Moss Absolute
 • 9,12-Octadecadienoic Acid (48%) And 9,12,15-Octadecatrienoic Acid (52%)
 • delta-Octalactone
 • gamma-Octalactone
 • Octanal
 • Octanoic Acid
 • 1-Octanol
 • 2-Octanone
 • 3-Octen-2-One
 • 1-Octen-3-Ol
 • 1-Octen-3-Yl Acetate
 • 2-Octenal
 • Octyl Isobutyrate
 • Oleic Acid
 • Olibanum Oil
 • Opoponax Oil And Gum
 • Orange Blossoms Water, Absolute, and Leaf Absolute
 • Orange Oil and Extract
 • Origanum Oil
 • Orris Concrete Oil and Root Extract
 • Palmarosa Oil
 • Palmitic Acid
 • Parsley Seed Oil
 • Patchouli Oil
 • omega-Pentadecalactone
 • 2,3-Pentanedione
 • 2-Pentanone
 • 4-Pentenoic Acid
 • 2-Pentylpyridine
 • Pepper Oil, Black And White
 • Peppermint Oil
 • Peruvian (Bois De Rose) Oil
 • Petitgrain Absolute, Mandarin Oil and Terpeneless Oil
 • alpha-Phellandrene
 • 2-Phenenthyl Acetate
 • Phenenthyl Alcohol
 • Phenethyl Butyrate
 • Phenethyl Cinnamate
 • Phenethyl Isobutyrate
 • Phenethyl Isovalerate
 • Phenethyl Phenylacetate
 • Phenethyl Salicylate
 • 1-Phenyl-1-Propanol
 • 3-Phenyl-1-Propanol
 • 2-Phenyl-2-Butenal
 • 4-Phenyl-3-Buten-2-Ol
 • 4-Phenyl-3-Buten-2-One
 • Phenylacetaldehyde
 • Phenylacetic Acid
 • 1-Phenylalanine
 • 3-Phenylpropionaldehyde
 • 3-Phenylpropionic Acid
 • 3-Phenylpropyl Acetate
 • 3-Phenylpropyl Cinnamate
 • 2-(3-Phenylpropyl)Tetrahydrofuran
 • Phosphoric Acid
 • Pimenta Leaf Oil
 • Pine Needle Oil, Pine Oil, Scotch
 • Pineapple Juice Concentrate
 • alpha-Pinene, beta-Pinene
 • D-Piperitone
 • Piperonal
 • Pipsissewa Leaf Extract
 • Plum Juice
 • Potassium Sorbate
 • 1-Proline
 • Propenylguaethol
 • Propionic Acid
 • Propyl Acetate
 • Propyl para-Hydroxybenzoate
 • Propylene Glycol
 • 3-Propylidenephthalide
 • Prune Juice and Concentrate
 • Pyridine
 • Pyroligneous Acid And Extract
 • Pyrrole
 • Pyruvic Acid
 • Raisin Juice Concentrate
 • Rhodinol
 • Rose Absolute and Oil
 • Rosemary Oil
 • Rum
 • Rum Ether
 • Rye Extract
 • Sage, Sage Oil, and Sage Oleoresin
 • Salicylaldehyde
 • Sandalwood Oil, Yellow
 • Sclareolide
 • Skatole
 • Smoke Flavor
 • Snakeroot Oil
 • Sodium Acetate
 • Sodium Benzoate
 • Sodium Bicarbonate
 • Sodium Carbonate
 • Sodium Chloride
 • Sodium Citrate
 • Sodium Hydroxide
 • Solanone
 • Spearmint Oil
 • Styrax Extract, Gum and Oil
 • Sucrose Octaacetate
 • Sugar Alcohols
 • Sugars
 • Tagetes Oil
 • Tannic Acid
 • Tartaric Acid
 • Tea Leaf and Absolute
 • alpha-Terpineol
 • Terpinolene
 • Terpinyl Acetate
 • 5,6,7,8-Tetrahydroquinoxaline
 • 1,5,5,9-Tetramethyl-13-Oxatricyclo(8.3.0.0(4,9))Tridecane
 • 2,3,4,5, and 3,4,5,6-Tetramethylethyl-Cyclohexanone
 • 2,3,5,6-Tetramethylpyrazine
 • Thiamine Hydrochloride
 • Thiazole
 • 1-Threonine
 • Thyme Oil, White and Red
 • Thymol
 • Tobacco Extracts
 • Tochopherols (mixed)
 • Tolu Balsam Gum and Extract
 • Tolualdehydes
 • para-Tolyl 3-Methylbutyrate
 • para-Tolyl Acetaldehyde
 • para-Tolyl Acetate
 • para-Tolyl Isobutyrate
 • para-Tolyl Phenylacetate
 • Triacetin
 • 2-Tridecanone
 • 2-Tridecenal
 • Triethyl Citrate
 • 3,5,5-Trimethyl -1-Hexanol
 • para,alpha,alpha-Trimethylbenzyl Alcohol
 • 4-(2,6,6-Trimethylcyclohex-1-Enyl)But-2-En-4-One
 • 2,6,6-Trimethylcyclohex-2-Ene-1,4-Dione
 • 2,6,6-Trimethylcyclohexa-1,3-Dienyl Methan
 • 4-(2,6,6-Trimethylcyclohexa-1,3-Dienyl)But-2-En-4-One
 • 2,2,6-Trimethylcyclohexanone
 • 2,3,5-Trimethylpyrazine
 • 1-Tyrosine
 • delta-Undercalactone
 • gamma-Undecalactone
 • Undecanal
 • 2-Undecanone, 1
 • 0-Undecenal
 • Urea
 • Valencene
 • Valeraldehyde
 • Valerian Root Extract, Oil and Powder
 • Valeric Acid
 • gamma-Valerolactone
 • Valine
 • Vanilla Extract And Oleoresin
 • Vanillin
 • Veratraldehyde
 • Vetiver Oil
 • Vinegar
 • Violet Leaf Absolute
 • Walnut Hull Extract
 • Water
 • Wheat Extract And Flour
 • Wild Cherry Bark Extract
 • Wine and Wine Sherry
 • Xanthan Gum
 • 3,4-Xylenol
 • Yeast