η μόνη μέθοδος με γραπτή εγγύηση επιστροφής χρημάτων

Το μεγάλο ποσοστό επιτυχίας της μεθόδου μας 92,3%, βάσει Πανεπιστημιακών Ερευνών (Σχολή Ιατρικής Πανεπιστημίου L’ Aquila & του Πανεπιστήμιου της Ρώμης La Sapienza), την καθιστά στην πιο σίγουρη λύση στην διακοπή του καπνίσματος. Γνωρίζοντας λοιπόν αυτά τα αποτελέσματα και έχοντας την επιτυχία δεδομένη, όλα τα κέντρα διακοπής καπνίσματος του δικτύου Antismoking Service, σας παρέχουν με την πρώτη θεραπεία Γραπτή Εγγύηση Επιστροφής Χρημάτων.  Με την εγγύηση αυτή, είναι δυνατή η συνέχιση των θεραπειών για ένα εξάμηνο (πέντε συνολικά συνεδριών). Στην περίπτωση που έχετε ολοκλήρώσει και τις πέντε θεραπείες αλλά δεν έχετε καταφέρει να σταματήσετε το κάπνισμα, σας επιστρέφονται τα χρήματα σας σε τραπεζικό λογαριασμό μέσα σε διάστημα ενός μήνα.